English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

WILKÓW

gm. Dalików, pow. poddębicki

lokalizacja Wilkowa

Dawny cmentarz ewangelicko-augsburski położony jest w lesie na południe od wsi. Opis leśnych dróg, które do niego prowadzą jest zbyt skomplikowany, najlepiej zapytać o drogę mieszkańców. Zlokalizowany jest on tuż przy leśnej drodze i w sosnowej monokulturze wyróżnia się jako dębowa „wyspa”. Prawdopodobnie kiedyś położony był wśród pól, a późniejsze nasadzenia sprawiły, iż znalazł się w środku lasu. Z dawnej nekropoli niemieckich osadników pozostało niewiele: kilkanaście (razem licząc) ziemnych mogił i zdewastowanych grobów. Sądzą po ich formie pochodzą z okresu międzywojennego i powojennego. Zachowała się częściowo jedna tablica z inskrypcjami w języku polskim (grób małżeństwa Bort) z okresu po 1945 r. Na cmentarzu stoi duży, drewniany krzyż z wyrytą datą 1995.Cmentarz ewangelicki w Wilkowie. Cmentarz ewangelicki w Wilkowie.
Cmentarz ewangelicki w Wilkowie. Cmentarz ewangelicki w Wilkowie.
Cmentarz ewangelicki w Wilkowie.


Tomasz Szwagrzak kontakt