English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

STOKI

gm. Drużbice, pow. bełchatowski

lokalizacja Stoków

Dawny cmentarz w ewangelicki w Stokach położony jest w śródpolnej wyspie drzew obok linii wysokiego napięci, przy skrzyżowaniu wiejskich dróg. Kilkanaście mocno zniszczonych nagrobków, na kilku inskrypcje (język polski i niemiecki), najstarszy z lat 80-tych XIX w.Cmentarz ewangelicki w Stokach. Cmentarz ewangelicki w Stokach.
Cmentarz ewangelicki w Stokach. Cmentarz ewangelicki w Stokach.


Tomasz Szwagrzak kontakt