English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

STARE ANNOPOLE

gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski

lokalizacja Starego Annopola

Dawny cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu położony jest w głębi lasu na tzw. Górkach Annopolskich. O drogę najlepiej zapytać miejscowych. Cmentarza nie zaznaczono na mapie WIG (dlaczego?) więc zaznaczyłem tylko ogólnie obszar gdzie on się znajduje. Zachowały się na nim liczne ziemne mogiły i kilka grobów ziemnych obmurowanych betonowymi ramami z tablicami inskrypcyjnymi u wezgłowia lub bez nich, jeden piaskowcowy nagrobek i duży drewniany krzyż cmentarny. Inskrypcje w języku niemieckim. W 2003 r. staraniem lokalnych władz teren cmentarza został uprzątnięty, ogrodzony, a przy wejściu ustawiono tabliczkę z napisem: „ Cmentarz. Miejsce spoczynku zmarłych. Uszanuj je”.Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.
Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu. Cmentarz ewangelicki w Starym Annopolu.


Tomasz Szwagrzak kontakt