EnglishDeutsch strona głównacmentarzeRatując pamięćstan 1925bukowiecwykaz cmentarzybibliografialinkikontakt z autorem

Olechów

Okolica skrzyżowania ulic Zakładowej i Ziemowita, miasto Łódź

lokalizacja Olechowa

Cmentarz położony jest na terenie dawnej wsi Olechów, a obecnie tzw. naturalnej dzielnicy (tzn. niewyznaczonej administracyjnie) Łodzi o tej samej nazwie, na tyłach Szkoły Podstawowej nr 205. Kolonię rolniczą Olechów, początkowo zwaną Wiskitno – Kolonia, założył kanonik Paweł Olechowski między 1788 a 1793 r. W 1796 r. okoliczne dobra należące do biskupów krakowskich przejął rząd pruski i kontynuował akcję osadniczą. Olechów do Łodzi włączyły niemieckie władze okupacyjne 1 stycznia 1940 r., a fakt ów potwierdzono w lutym 1946 r.

Z nekropoli olechowskiej zachowało się kilkadziesiąt różnych obiektów oraz trzy ceglane filary od bramy i furtek wejściowych, a także górna część czwartego. Przeważają obramowane pola grobowe, dosyć dużych rozmiarów (zapewne miejsce rodzinnych pochówków), z tablicami inskrypcyjnymi lub podstawami pod pomniki u ich wezgłowia. Licznie reprezentowane są także obiekty z piaskowca w postaci rozczłonkowanych podstaw pod pomniki oraz zasadniczych części pomników z polem pokrytym inskrypcjami (brak wieńczących je niegdyś krzyży). Najciekawsze – przynajmniej dla mnie – są dwa pomniki w postaci skromnych by nie rzec ascetycznych w formie, prostokątnych stelli z lat 1869-1888, z którymi się nigdzie wcześniej nie spotkałem. Cmentarz został w uporządkowany w 2009 r., ogrodzony siatką i zamknięty metalową bramą (szczegóły: Dana B., Historia odkopana z ziemi, „Gazeta Wyborcza/Łódź”, 31-03-2009 r.). Na jednym z historycznych filarów (współczesna brama osadzona jest na metalowych słupach) umieszczono tablicę z tekstem: „Cmentarz ewangelicko-augsburski z poł. XIX wieku dawnej osady rolniczej Olechów założonej w 1796 r.”.Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów Cmentarz ewangelicki Olechów
Cmentarz ewangelicki Olechów


Tomasz Szwagrzakkontakt