English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

LIPIANKI

gm. Ujazd, pow. tomaszowski

lokalizacja Lipianek

Dawny cmentarz ewangelicki w Lipiankach znajduje się przy drodze, na poł.-wsch. krańcu wsi. Otoczony był kiedyś z jednej strony murem ceglany, z pozostałych – kamiennym; zachowały się fragmenty. Z nekropolii pozostało do dziś kilka grobów oznaczonych betonowymi opaskami i jedna płyta nagrobna. Inskrypcje w języku niemieckim. Zdjęcia z kolekcji Waldemara Fronczaka.Cmentarz ewangelicki w Lipiankach. Cmentarz ewangelicki w Lipiankach.
Cmentarz ewangelicki w Lipiankach. Cmentarz ewangelicki w Lipiankach.
Cmentarz ewangelicki w Lipiankach. Cmentarz ewangelicki w Lipiankach.
Cmentarz ewangelicki w Lipiankach. Cmentarz ewangelicki w Lipiankach.
Cmentarz ewangelicki w Lipiankach.


Tomasz Szwagrzak kontakt