English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

LAS POBŁOCISZEWSKICH (Piątkowisko/Klimkowizna)

gm. Pabianice, pow. pabianicki

lokalizacja cmentarza w Lesie Pobłociszewskich

Dawny cmentarz ewangelicki położony jest w tzw. Lesie Pobłociszewskich, niedaleko początkowo bitej polnej, dalej leśnej i na końcu asfaltowej drogi łączącej Piątkowisko z Dobroniem. W sąsiedztwie pabianickiej Klimkowizny, lecz już za granicą miasta, po wschodniej stronie leśnej drogi, więc już w gminie wiejskiej Pabianice (droga rozdziela gminy Pabianice i Dobroń). Obiekt bardzo mocno zdewastowany i zarośnięty krzakami. Zachowało się kilka ziemnych mogił i kilkanaście kamiennych nagrobków( na kilku można odczytać inskrypcje w języku niemieckim) oraz kilka słupków z ogrodzenia. Płyty z napisami pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Na dwóch jako miejsce urodzenia pochowanych osób wymieniona jest nieodległa wioska Markówka. Wieś ta powstała w 1802 r. jako Hochweiler, a zamieszkiwali ją osadnicy z prowincji reńskiej. Nazwa Markówka pojawiła się w 1820 r. i była wynikiem decyzji Komisji Województwa Kaliskiego.Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim. Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim.
Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim. Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim.
Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim. Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim.
Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim. Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim.
Cmentarz ewangelicki w Lesie Pobłociszewskim.


Tomasz Szwagrzak kontakt