English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

KONTREWERS

gm. Dalików, pow. poddębicki

lokalizacja Kontrewersu

Dawny cmentarz ewangelicko-augsburski położony jest w lesie przy drodze łączącej szosy Sarnów – Pęczniew i Sarnów – Malanów, po lewej stronie jadąc od pierwszej z wymienionych dróg. Zachowało się kilkanaście zniszczonych nagrobków z początków XX w. i okresu międzywojennego. Wszystkie inskrypcje w języku niemieckim. Szczególnie ciekawe są dwa nagrobki o kształcie ściętych pni dębów (symbol przerwanego życia) z realistycznie rzeźbionymi (?) liściami i żołędziami. W centrum cmentarza stoi wysoki drewniany krzyż z datą 1985; na ziemi w jego pobliżu próchniejące resztki starego krzyża. Nekropolia jest niemalże na całym odcinku otoczona betonowym płotem, którego fragment (ok. 2m) został przewrócony. Brak bramy.Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie. Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie.
Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie. Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie.
Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie. Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie.
Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie. Cmentarz ewangelicki w Kontrewersie.


Tomasz Szwagrzak kontakt