English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

HOLENDRY PAPROCKIE

gm. Zapolice, pow. zduńskowolski

lokalizacja Holendrów Paprockich

Dawny cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich położony jest w lesie na południe od wsi. Dotrzeć można do niego drogą prowadzącą w las obok szkoły. Na cmentarzu znajduje się w sumie kilkadziesiąt nagrobków i ziemnych mogił. Na wielu czytelne inskrypcje w języku niemieckim. W centrum mocno zarastającego lasem obiektu stoi duży drewniano-metalowy, współczesny krzyż z figurą Chrystusa. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” odnotowuje, że we wsi zamieszkuje ludność polsko-niemiecka, istnieje szkoła ewangelicka i kantorat.Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich. Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich.
Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich. Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich.
Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich. Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich.
Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich. Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich.
Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich. Cmentarz ewangelicki w Holendrach Paprockich.


Tomasz Szwagrzak kontakt