English Deutsch strona główna cmentarze nieistniejące stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

GŁOGOWIEC

gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni

lokalizacja Głąbia

Dawny cmentarz ewangelicki w Głogowcu znaleźć można na zachód od wsi, na wyraźnym wzniesieniu, w śródpolnej wyspie drzew. Zachowało się na nim kilkanaście nagrobków i duże fragmenty otaczającego go muru z luźno ułożonych polnych kamieni. Na jednym z nagrobków, pochodzącym z k. XIX w. niemieckie inskrypcje; nagrobek otoczony resztką żelaznego ogrodzenia. Eduard Kneifel w pracy o parafii luterańskiej w Brzezinach (patrz BIBLIOGRAFIA) podaje, że cmentarz miał 70 łokci (ok. 40 m) długości i 52 łokci (ok. 30 m) szerokości.Cmentarz ewangelicki w Głogowcu. Cmentarz ewangelicki w Głogowcu.
Cmentarz ewangelicki w Głogowcu. Cmentarz ewangelicki w Głogowcu.
Cmentarz ewangelicki w Głogowcu. Cmentarz ewangelicki w Głogowcu.
Cmentarz ewangelicki w Głogowcu. Cmentarz ewangelicki w Głogowcu.
Cmentarz ewangelicki w Głogowcu.


Tomasz Szwagrzak kontakt