EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

Feliksów

gm. Kodrąb, pow. radomszczański

lokalizacja cmentarza Feliksów

Cmentarz ewangelicki w Feliksowie zlokalizowany jest za boiskiem piłkarskim (N 51 04.405 E 19 38.974). Zachowało się na nim kilkadziesiąt różnych destruktów z piaskowca (podstawy pod pomniki nagrobne, frag, krzyży, centralne części pomników z inskrypcjami). Kilka mogił rozkopanych. Inskrypcje w jęz. niemieckim z okresu międzywojennego z wyjątkiem jednej, z której czytelna pozostała już tylko data „1911”.

Tekst i foto: B. Bijak.


Tomasz Szwagrzakkontakt